NORSK HAVBRUKSDAG 2021


Onsdag 10. november
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Konferansen vil starte med et åpningsinnlegg av
statssekretær Kristina Hansen

Hovedtemaer:
• Status konsesjoner og godkjennelser
• Ny ordning trafikklysgodkjennelser for laks
• Kåseri om Norsk Sjømat ved Arne Hjeltnes
• Havfarm 1, design, prosjektstatus og stålanalyser
• Ombruk av Oljeplattform til Havbruk
+ mye annet

Havfarm 1 ute av dokka og sjøsatt, fra verftet i Yantai, Kina. Foto: YCRO/Nordlaks/Boskalis

Dette er del av et 3 dagers arrangement,
med Seminar om Klasseregler for Havbruksanlegg 9. november og Norsk Ståldag 11. november

KONFERANSEN VIL BLI AVHOLDT VED FRAMMØTE MEN MED MULIGHET TIL Å DELTA DIGITALT, VIA TEAMS.

Velkommen til en spennende Havbruksdag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger.

Årets konferanse vil bli åpnet av statssekretær Kristina Hansen. Arne Hjeltnes vil også i år holde et kåseri om norsk sjømat, som han gjorde i 2019.

Konferansen vil for øvrig følge hovedsakelig samme programopplegg som tidligere år med hensikt å gi et helhetlig fokus av Havbruksbransjen.

Konferansen vil avholdes iht arrangørstedets smittevernsregler.

Meld deg på konferansen sammen med kollegaer !

Etter konferansen inviteres du til mingling og nettverksbygging i foajeen, hvor det serveres fisk og skalldyr med drikke til.

Vi sees på Norsk Havbruksdag !Program

Kl. 08.30 Registrering

Sesjon 1 : Generell del

Kl. 09.00 Velkommen
ved formann Thor Dahl, Aibel

Kl. 09.10 Åpning av konferansen
ved statssekretær Kristina Hansen

Kl. 09.30 Norges Havbruk- En status mht konsesjoner og godkjennelser
ved Pål Alexander Fossan, Fiskeridirektoratet

Kl. 10.00 Kaffepause

Kl. 10.30 Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs
ved Stål Heggelund, Norsk Industri

Kl. 11.00 Hvordan sikre strukturell integritet i driiftsfasen for offshore fiskefarmer
ved Frode Kamsvåg, DNV

Kl. 11.30 Kåseri om Norsk Sjømat
ved Arne Hjeltnes

Kl. 12.00 Lunsj

Sesjon 2 : Havbruk konsepter

Kl. 13.00 Hex Box concept for offshore fishfarm
ved Stephen Adshead, Ocean Aquafarm

Kl. 13.30 Last håndtering og logistikk for Havbruksanlegg
ved Øystein Bondevik, Techano

Kl. 14.00 Havfarm 1 - prosjektstatus, design og stålanalyser
ved Torgeir Torgersen, NSK og John Riis, 7 Waves

Kl. 14.40 Ombruk av Oljeplattform til Havbruk
ved Kåre Olav Krogenes, Viewpoint

Kl. 15.10 Kaffepause

Kl. 15.25 Presentasjon av Marine Donut konseptet
ved Nils-Johan Tufte, Bluegreen

Kl. 15.55 ØyMerd™ konseptet
ved Christer With, Bemlotek

Kl. 16.25 Ny standard NS 9415:2021 – nye muligheter for offshore akvakultur?
ved Are J Berstad, Aquastructures

Kl. 16.55 Aquatraz konseptet
ved Alf Reidar Sandstad, Midt Norsk Havbruk


Kl. 17.25 Slutt faglig del


17:30 Faglig/sosial samling i foajeen: Fisketapas med fisk og skalldyr buffet med drikke
- for forelesere og deltakere


PÅMELDING KONFERANSE: KLIKK HERir:Om Norsk Havbruksdag

Norsk Havbruksdag er en konferanse som har vært arrangert årlig siden 2016, bortsett fra i 2020 pga Koronapandemien, og blir i 2021 arrangert for 5. gang. Konferansen ble startet for blant annet å fokusere på nye muligheter for bruk av offshoreteknologi innen utvikling av havbrukskonstruksjoner.

Konferansen har hatt økende interesse siden starten i 2016, og har hvert år hatt støtte fra fiskeridepartement og direktorat for å sette fokus på status og framtidig utvikling innen Havbruksindustrien.


Arne Hjeltnes vil holde et kåseri om norsk sjømat


UTSTILLING

En utstilling av havbruks produkter og tjenester foregår i tilknytning til konferansen.

Interesserte bes ta kontakt med sekretariatet: post@stalforbund.com


Påmeldingsfrist fredag 5. november
Påmelding: KLIKK HER


Arrangør

i samarbeid med
Copyright © 2010 Norsk Stålforbund