NORSK HAVBRUKSDAG 2022

Tirsdag 22. november
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Konferansen vil starte med et åpningsinnlegg av
Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran

Et Havbruksseminar avholdes dagen etter. Se program HER
• Krav til Operasjon av Havbruksenheter
• Forsikringsordninger av Havbruksenheter, forflåter etc
• Lavutslipp i Havbruk til havs (Grønn plattform prosjektet)
• Aktuelle standarder og NYTEK regelverk
• Klasseregler
• Havbruksarbeid i Fiskeridepartementet og andre

Hovedtemaer på Norsk Havbruksdag:
• Status konsesjoner og godkjennelser
• Hydra, lukket anlegg
• Aquatraz prosjektet’s videre utvikling
• Salmon Eye
• Havbruk drift med solcelleteknologi
• Ocean Farm 1 oppgradering
• Havfarm 2 prosjektet
• Ocean Space Forecast project
ILLUSTRASJON: KVORNING DESIGN & KOMMUNKATIONSalmon Eye. Illustrasjon: KVORNING DESIGN & KOMMUNKATION

Velkommen til en spennende Havbruksdag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger.

Årets konferanse vil bli åpnet av Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Konferansen vil for øvrig følge hovedsakelig samme programopplegg som tidligere år med hensikt å gi et helhetlig fokus av Havbruksbransjen.

Meld deg på konferansen sammen med kollegaer !

Etter konferansen inviteres du til mingling og nettverksbygging i foajeen, hvor det serveres fisk og skalldyr med drikke til.

Vi sees på Norsk Havbruksdag !Program

Kl. 08.30 Registrering

Sesjon 1 : Generell del

Kl. 09.00 Velkommen
ved formann Thor Dahl, Aibel

Kl. 09.10 Åpning av konferansen
ved Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran

Kl. 09.30 Status konsesjoner og utvikling i Havbruksbransjen
ved Pål Alexander Fossan, Fiskeridirektoratet

Kl. 10.00 Kaffepause

Kl. 10.30 Ocean’s Future to 2050
ved Bente Pretlove, DNV

Kl. 11.00 Norsk Havbruk og Maritim bransje
ved Stål Heggelund, Norsk Industri

Kl. 11.30 Salmon Eye
ved repr. fra Eide Fjordbruk

Kl. 12.00 Lunsj

Sesjon 2 : Havbruk konsepter

Kl. 13.00 Offshore/eksponert havbruk
ved Kristoffer Jakobsen, Aker Solutions

Kl. 13.30 Hydra, Lukket anlegg
ved repr. fra NSK Ship Design

Kl. 14.00 Aquatraz prosjektets videre utvikling
ved Alf Reidar Sandstad, Seafarming Systems

Kl. 14.30 Aibel Havbruk
ved Øystein Refsland Andreassen, Aibel

Kl. 14.55 Kaffepause

Kl. 15.25 Havbruk drift med solcelleteknologi
ved Jan Erik Våge Klepp, Inseanergy

Ocean Farm 1. Foto: Norsk StålforbundOcean Farm 1 oppgraderes ved Aker Solutions i Verdal. Foto: Norsk Stålforbund

Kl. 15.55 Ocean Farm 1 oppgradering
ved repr. fra Salmar

Kl. 15.25 Havfarm 2 prosjektet, inkludert erfaringer fra Havfarm 1
ved John Riis, 7 Waves

Kl. 16.55 Slutt faglig del


17:00 Faglig/sosial samling i foajeen: Fisketapas med fisk og skalldyr buffet med drikke
- for forelesere og deltakere


PÅMELDING KONFERANSE: KLIKK HERir:


Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran
Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran åpner konferansen


Om Norsk Havbruksdag

Norsk Havbruksdag er en konferanse som har vært arrangert årlig siden 2016, bortsett fra i 2020 pga Koronapandemien, og blir i år arrangert for 6. gang. Konferansen ble startet for blant annet å fokusere på nye muligheter for bruk av offshoreteknologi innen utvikling av havbrukskonstruksjoner.

Konferansen har hatt økende interesse siden starten i 2016, og har hvert år hatt støtte fra fiskeridepartement og direktorat for å sette fokus på status og framtidig utvikling innen Havbruksindustrien.


UTSTILLING

En utstilling av havbruks produkter og tjenester foregår i tilknytning til konferansen.

Interesserte bes ta kontakt med sekretariatet: post@stalforbund.com


Påmeldingsfrist onsdag 16. november
Påmelding: KLIKK HER


Arrangør NFSkompetanse, NFS


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund